ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Σημαντικές Ημερομηνίες:
 
Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 12 Οκτωβρίου 2016  
Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2016

Η παρούσα φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις αναγραφόμενες σε κάθε πεδίο οδηγίες πριν συμπληρώσετε και υποβάλετε τη φόρμα.
Όλα τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά (*).
 
 
     
  Στοιχεία επικοινωνίας  
     
     
 
       
     
Επώνυμο:   *
Όνομα:   *
       
 
     
 
       
Τίτλος/Ιδιότητα:   *
Τμήμα/Νοσοκομείο/Ίδρυμα:   *
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Ταχ. Κώδικας:
Χώρα:   *
Τηλέφωνο: [συμπεριλαμβανομένου του κώδικα περιοχής]
  *
Φαξ: [συμπεριλαμβανομένου του κώδικα περιοχής]
 
E-mail:   *
       
 
[Το e-mail αυτό θα χρησιμοποιηθεί για κάθε επικοινωνία/ενημέρωση αναφορικά με την εγγραφή. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ορθή λειτουργία του. Εισάγετε μόνο ένα e-mail.]
 
 
     
  Abstract Details  
     
 
 
Title of Abstract submitted:
0/25 (words) * *
Παρακαλούμε εισάγετε τον τίτλο της περίληψης με πεζά γράμματα.
 
Number of authors:
* [maximum 10, including submitting author]
 
  Topics  
 
Please select one of the following topics:
 
  Cellular Communication and Signaling Epigenetics and Regulation of Gene Expression
  Cellular Organization and Function Functional Genomics and Proteomics
  Stem cells RNA Biology
  Development and Differentiation Systems Biology
  Tissue Morphogenesis and Regeneration Bioinformatics
  Ageing Chemical Biology
  DNA Damage and Repair Biotechnology
  Molecular and Cellular Basis of Human Disease Structure and Function of Macromolecules
  Other (Please specify)
 
 
  Affiliations / Authors  
 

• Affiliation details of all authors should be provided.
• Details should be written in the following order (as available): Unit, Department, City, Country or Department, School, University, City, Country (no addresses).
• Please use numbering to indicate the affiliation(s) for each author unless there is only one affiliation (no reference number needed).
• Each affiliation should be entered only once (not repeated for every author).
• When more than one affiliations apply to the same author, kindly use more than one numbers (e.g. George E. Papadopoulos 1,2).
• Please submit the full names of the authors (e.g. George E. Papadopoulos).

 
  Affiliations  
 
1: 6:
2: 7:
3: 8:
4: 9:
5: 10:
 
  Authors  
 
1. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
2. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
3. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
4. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
5. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
6. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
7. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
8. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
9. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
10. Name / Surname: Affiliation number(s) as entered above:  
 
 
     
  Text body  
     
 

Please do not repeat information already entered (i.e. affiliations, authors, abstract title)
• Please do not insert enter or/and space tabs, bulleted lists or other formatting. The Form does not preserve the formatting of the text submitted (font, paragraph, page).
• Abstracts should not exceed the limit of 300 words. The system automatically counts the number of words and aborts any word entry beyond this limit.
• Type or paste your text into the box below.
Please Note: If you have PASTED your text from another file, make sure that you press Enter or Space at the end, to allow counting of the number of words by the system.

 
  Text body of abstract  
 
The number of words you have already used: 0/300
 
 
  Acknowledgments (if applied)  
 
 
 
  Graph  

• Only one graph (table/diagram/picture) can be included in each abstract.
• It should correspond to 50 words and must be included in the limitation of 300 words (the use of such graphs will automatically reduce the number of words allowed).
• It should be saved as an image file (allowed type: jpeg, gif, png) prior to upload (otherwise will not be uploaded).
• The image will be placed at the bottom of the abstract (most usual) in publications of the Congress and may be resized to fit in the format of the final printed material

 
Table:
 
Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης:
Προφορική Ανακοίνωση Αναρτημένη Ανακοίνωση
 
Η περίληψη υποβάλλεται επίσης για το 4ο Φόρουμ Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ:
Ναι Όχι

Δεν θα είστε σε θέση να επεξεργαστείτε τα δεδομένα μετά την υποβολή.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.

Μετά την υποβολή θα λάβετε ένα e-mail με έναν αριθμό πρωτοκόλλου υποδεικνύοντας ότι η περίληψή σας έχει υποβληθεί με επιτυχία. Ο αριθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε αλληλογραφία. Εάν δεν λάβετε τον αριθμό αυτό αμέσως μετά την υποβολή σας, αυτό σημαίνει ότι η περίληψή σας δεν έχει καταχωρηθεί.

Παρακαλείσθε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό e-mail, ως επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής της περίληψής σας.